544.332.150

Pano Prizi
380 – 415V~
32A
3P + electric
IP 44
miktar 12                 agirlik 129 gr.

544.332.150.cizimjpg