540.425.110

Trifaze Kauçuk Duvar Prizi
380 – 415V~
25A
3P + electric
miktar 8                agirlik 198 gr.

540.425.110.cizim