215.116.101

Monofaze Kauçuk Duvar Prizi
200 – 250V~
16A
2P + electric
miktar 24                 agirlik125 gr.
215.316.101 Duvar Prizi Fransız

215.116.101.cizim